Transistör

PNP Transistör
NPN Transistör

“transfer” ve “resistor” kelimlerinin bir araya gelmesinden oluşan “transistör” kelimesi elektrik direncinin değişmesine bağlı olarak çalıştığından dolayı bu ismi almıştır. Transistörlerin en çok kullanılan türleri ise BJT ve FET ‘lerdir. BJT tipi transistörler akım ile çalışırken FET tipi transistörler ise gerilimin oluşturduğu elektrik alan ile çalışır.

Transistörler 3 adet bağlantıya sahiptirler, bu bağlantılar Base, Emiter ve Collector olarak adlandırılmaktadır.

Biz burada BJT tipi transistörlerin özellikleri ile konumuza giriş yapacağız:

(1) Transistörün iletime geçme şartı Base-Emiter arasını doğru polarmalamaktır.

(2) Transistörün Base’ i ile Emiter’ i arasında 0,7V’ luk bir Si diyot olduğu kabul edilir.

(3) Topraklamayı hangi uca bağlarsanız o uca ortak bağlantı denir. Meselâ Base’ e bağlarsak “Ortak Base” li bağlantı olmuş olur.

Ortak Tabanlı Devre (Common Base Configuration)

Ortak Tabanlı PNP Devrenin Yapısı
Ortak Tabanlı NPN Devrenin Yapısı

Ortak tabanlı devrelerde;

  1. Giriş akımının çıkış akımına oranı DC akım kazancını verir.
  2. Giriş akımı Emiter çıkış akımı Collector akımıdır.
  3. Girişte görülenler Ie, Veb (Si:0.7V) giriş karakteristiğini,
  4. Çıkışta görülenler Ic,Vcb çıkış karakteristiğini verir.
ORTAK TABANLI DEVRE İÇİN PNP SEMBOLÜ
ORTAK TABANLI DEVRE İÇİN NPN SEMBOLÜ
Ortak Base’li PNP Devre Giriş Karakteristiği
https://www.physics-and-radio-electronics.com/electronic-devices-and-circuits/transistors/bipolarjunctiontransistor/images/inputcharacteristicscbconfiguration.png
Ortak Base’li PNP Devre Çıkış Karakteristiği
Active Region=Aktif Bölge
Saturation Region=Doyum Bölgesi
Cut-off Region=Kesim Bölgesi

https://www.physics-and-radio-electronics.com/electronic-devices-and-circuits/transistors/bipolarjunctiontransistor/images/oputputcharacteristicscbconfiguration.png

Ortak Emiterli Devre (Common Emiter Configuration)

ORTAK EMİTERLİ NPN DEVRE YAPISI

Ortak emiterli devrelerde base giriş bağlantısı,collector çıkış bağlantısı emiter ise hem girişin hem çıkışın ortak bağlantısıdır.

Base bağlantısı ve ortak emiter bağlantısı, giriş bağlantısı; collector bağlantısı ve ortak emiter bağlantısı, çıkış bağlantısı olarak adlandırılır.

Ortak emiterli devrede emiter toprağa bağlanır bu yüzden bu devre topraklanmış emiter bağlantısı olarak da bilinir.

Bu devrelerde giriş sinyali base ile emiter arasına uygulanırken çıkış sinyali ise collector ile emiter arasına uygulanır. Böylece emiter terminali hem giriş hem de çıkış için ortak olarak kullanıldığı ve “ortak emiterli devre” isminin nereden geldiği de görülmüş olur.

ORTAK EMİTERLİ NPN DEVRE

Base ile emiter arasındaki gerilim besleme Vbe ile gösterilirken, collector ile emiter arasındaki gerilim besleme Vce ile gösterilir.

ORTAK EMİTERLİ NPN GİRİŞ KARAKTERİSTİĞİ
https://www.physics-and-radio-electronics.com/electronic-devices-and-circuits/transistors/bipolarjunctiontransistor/images/inputcharactersticsceconfiguration.png
ORTAK EMİTERLİ NPN DEVRE ÇIKIŞ KARAKTERİSTİĞİ
Active Region=Aktif Bölge
Saturation Region=Doyum Bölgesi
Cut-off Region=Kesim Bölgesi

https://www.physics-and-radio-electronics.com/electronic-devices-and-circuits/transistors/bipolarjunctiontransistor/images/oputputcharacteristicsceconfiguration.png