Kenetleme Devreleri

ÖRNEK KIRPICI DEVRESİ

Kenetleyici devrelerindeki amaç, alternatif bir gerilim değerini istediğimiz seviyeye kenetlemek, sinüs dalgasını farklı bir seviyeye getirmektir.

Anahtar t=0 anında kapansın, giriş gerilimi Vsinwt =V1 olana kadar ters yönde polarmalanmıştır. Vsinwt, V1’ i aştığı andan itibaren polarmalandığı sürede çıkış gerilimi V1’de sabit kalır.Bu sürede I akımı kondansatörün dolmasına sebep olur. Üreteç geriliminin maximum gerilime ulaştığı w×t=π/2 ‘ de çevre denklemi şu şekilde yazılır;

w×t=π/2→ -V + Vc + V1=0

Vc=V – V1

w×t=π/2’ den sonra artarken diyot ters yönde polarmalanır ve elemanlar ideal kabul edildiğinden 5π/2’ ye kadar doğru polarmalanmaz. Kondansatör gerilimi Vc= V – V1’ de sabit kalır. Böylece çıkış gerilimi tepeden tepeye;

Vout= -Vc+Vsinwt=-(V-V_1 )+Vsinwt

Vc-V+Vsinwt

olur.

π/2 anında…

π/2 anında Vout=V1,
3π/2 anında Vout=-2V+V1

Kalıcı durumda çıkış gerilimi tepeden tepeye 2V’ dur. Fakat maksimum ani değeri V olan bir sinüs dalgasıdır. V1 <V olduğunda kondansatör Vout maksimum değeri V1 olana kadar kondansatör çıkış geriliminin tepesi V1 ‘e kenetlenmiş olur. V1 gerilimini pozitif, negatif veya ‘0’ yaparak, Vout tepesi ‘0’ ‘ın üstünde, altında veya ‘0’ ’a kenetlenir.

Vpp=V1 – ( V1 – 2*V)
Vpp=2*V