GÜNEŞ ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİMİ

 1. Dolaylı Yöntem: Güneş termik enerji üretimidir. Güneş enerjisinin yoğunlaştırıcı sistemler kullanılarak odaklanması sonucunda elde edilen kızgın buhardan geleneksel yöntemlerle elektrik üretilir.
 2. Doğrudan Yöntem: Fotovoltaik, termoelektrik ve termoiyonik çevriciler yeralır. Büyük çapta elektrik üretimi için sadece fotovoltoik (PV)sistemler kullanılır.

Güneş ısıl güç santrallerinin tasarımında şu etmenler dikkate alınır:

 • Bölge seçimi
 • Güneş enerjisi ve iklim değerlendirmesi
 • Parametrelerin Optimizasyon

Güneş ısıl güç santrallerinin kurulacağı ideal bölge seçilirken aşağıdaki ölçütler göz önünde bulundurulur:

 • Yıllık yağış miktarı düşük olmalıdır.
 • Bulutsuz ve sissiz atmosfere sahip olmalıdır.
 • Hava kirliliği olmamalıdır.
 • Ormanlık ve ağaçlık bölgelerden uzak olmalıdır.
 • Rüzgar hızı düşük olmalıdır.

Santralin kurulacağı bölgenin yılda en az 2000 saat güneşlenme süresine ve m2 başına yıllık 1500kWh’lık güneş enerjisi potansiyeline sahip olması gereklidir. 4 saatlik güneşlenme süresine sahip gün sayısının 150’den az olmaması gerekir.

Güneşten Fotovoltaik Elektrik Üretimi

Güneş pilleri, güneş ışınlarını doğrudan elektrik enerjisine dönüştürebilen hareketli mekanik parçaları olmayan elektronik sistemlerdir.

Güneş pillerinin yapımında yaygın olarak şu malzemeler kullanılır.

 • Kristal Silisyum
 • Kadminyum Tellür(CdTe)
 • Amorf Silisyum
 • Bakır İndiyum Diselenid (CuInSe2)
 • Galyum Arsenik(GaAs)
 • Optik Yoğunlaştırıcı Hücreler

Günümüzde en çok tercih edilen güneş pilleri, tek ve çok kristalli silisyum hücreleridir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir