PYTHON’DA KULLANICIDAN BİLGİ ALMA

Her programlama dilinde olduğu gibi Python Proglamlama Dilinde de ana amaç kullanıcı ile iletişim kurabilmektir.

Bu işlemler ve Python 3 üzerinden program yazmayı kolaylaştırmak için PyCharm adlı derleyiciyi kullanabiliriz.

PyCharm Programını indirmek için aşağıdaki linkten faydalanabilirsiniz:

https://www.jetbrains.com/pycharm/

Python programında kullanıcıdan bilgi almak için input() fonksiyonunu kullanıyoruz. input() fonksiyonundan alınan bilgileri işleyip sonucu print() fonksiyonu ile yazdırabiliriz. Bunun için aşağıdaki örneği inceleyebilirsiniz.

Yukarıda görüldüğü gibi, kullanıcıdan input() fonksiyonu ile üç sayı istedik. Daha sonra kullanıcıdan istediğimiz bu sayıları print() fonksiyonu ile yazdırdık. Ancak burada dikkat etmemiz gereken bir husus daha var ki o da şudur: Biz kullanıcıdan sayı istedik yani integer bir değer girmesini arzu etik. Fakat değişkenleri string olarak tanımladık. İşte bizim string olarak tanımladığımız bu değerleri integer değerlere  dönüştürmemiz gerekli, bunu da  int() şeklinde dönüştürüyoruz. Eğer bunu yapmazsak bu sayıları sayı olarak değil de yazı olarak tanımlayacak ve ortaya farklı bir tablo çıkacaktı.

Programı yazma işlemini bitirdikten sonra derleyip hatamız var mı yok mu kontrol ediyoruz.

Eğer hatamız yoksa program aşağıdaki gibi çalışacaktır.