PYTHON’DA DEĞİŞKENLER VE TİP DÖNÜŞÜMLERİ

Python, girdiğimiz değişkenlerin sınıflarını (integer, float vb. olup olmadığını) kendisi anlamaktadır. Eğer biz girdiğimiz değişkenin hangi sınıfa ait olduğunu bulmak istiyorsak bunu type() fonksiyonunu kullanarak yapabiliriz.

Resim 1.1

Listeler

Liste oluştururken sırasıyla değişkenin ismi, “=” işareti ve köşeli parantezlerin içerisine değerlerin yazılmasıyla elde edilir.

Resim 1.2

Bu değerlerde değişiklik yapmak istediğimizde ise değerin indeks numarasını girip bunun yerine başka bir değeri giriyoruz.

Resim 1.3

Liste içerisine yeni bir değer eklemek istediğimizde ise bunu birçok farklı yolla yapabiliyoruz.

Resim 1.4

Değişken içerisindeki değerlerden herhangi bir tanesini seçmek istediğimizde ise daha önce öğrendiğimiz gibi köşeli parantez içerisinde, “:” arasına başlangıç veya bitiş indekslerinden istenilen değere kadar olan kısımları giriyoruz. Bu aralıktaki bir değeri de resimde görüldüğü gibi değiştirebiliriz.

Resim 1.5