YAPAY ZEKÂ TEKNİKLERİ

Yapay zekâ, insan tarafından yapıldığında zekâ olarak adlandırılan davranışların makine tarafından da yapılmasıdır. Daha geniş bir ifade ile yapay zekanın ana hedefi, doğadaki varlıkların akıllı davranışlarını yapay olarak üretmeyi amaçlayan bir kuramın oluşmasıdır.

Başlıca yapay zekâ teknikleri:

1) BULANIK MANTIK VE BULANIK KÜMELER:

Günlük konuşmalarımızda kullandığımız birçok terim bulanık yapıya sahiptir. Bir olayı açıklarken, bir nesneyi tanımlarken kullandığımız ifadeler bulanıklık içerir. Hava durumu ile ilgili havanın çok soğuk olması veya çok sıcak olması, karşımızdaki insanın boyunun çok uzun veya çok kısa olması, bize sürekli yardım eden birisinin çok iyi ve yardımsever olduğuna karar vermemiz günlük hayattaki bulanık mantık örneklerindendir. Bulanık mantık yapısında net olarak 0-1,  uzun-kısa, güzel-çirkin, gibi kavramların ötesinde kesinlik arzetmeyen; 0,7, çok uzun, çok çirkin gibi kavramlar vardır.

Bulanık mantık teorisi Lotfi A. Zadeh tarafından geliştirilip 1965 yılında yayımlanan makalesinin ardından kesinlik içermeyen sistemlerin incelenmesi süreci farklı bir boyuta taşınmıştır.

2) YAPAY SİNİR AĞLARI:

Yapay sinir ağları, biyolojik sinir sistemi taklit edilerek öğrenme, hafızaya alma,  veriler arasında bağlantı kurma gibi özelliklere sahip olabilen yapılara verilen isimdir. Yapay sinir ağları dediğimizde aklımıza şu 5 kavramın gelmesi gereklidir.

1) Girdiler

2) Ağırlıklar

3) Birleştirme Fonksiyonu

4) Aktivasyon Fonksiyonu

5) Çıktılar

3) GENETİK ALGORİTMALAR

Genetik algoritmaların amacı hiçbir çözüm tekniği bulunmayan problemlere çözüm aramaktır. Genetik algoritmaların yapısı ile ilgili bilmemiz gereken kavramlar şunlardır:

Genetik algoritmaların amacı hiçbir çözüm tekniği bulunmayan problemlere çözüm aramaktır. Genetik algoritmaların yapısı ile ilgili bilmemiz gereken kavramlar şunlardır:

1) Kodlama

2) Uygunluk

3) Genetik İşlemciler

4) UZMAN SİSTEMLER

Uzman sistemleri bilgisayarda hazırlanmış yardımcılar olarak düşünebiliriz. Tıp, finansal planlama, bilgisayar konfigürasyonu, gerçek

zamanlı sistemler, trafik yönetimi ve kontrolü, sigortacılık bazı uygulama

alanlarıdır. Uzman sistemler temel olarak 3 ana yapıdan oluşur:

1) Kural Tabanı

2) Data Tabanı

3) Kural Çözümleyici

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir